AJKP-s Beiskolázás Hajdúböszörményben

 

   A Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Hajdúböszörmény a 2007/2008-as tanévre meghirdeti az Arany János Kollégiumi Programjait:

Intézményvezető: Papp István
Programfelelős: Gajdán Csaba Kollégiumvezető
Elérhetőségek:
web: www.hbmgi.sulinet.hu; e-mail: gajdan@hbmgi.sulinet.hu; telefon: 70/4580236

  A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjai:

  Az Arany János Kollégiumi Programok (továbbiakban AJKP 1+4 év és AJKSZP 2+2 év) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak ad esélyt azáltal, hogy érettségi bizonyítványhoz (AJKP), illetve államilag elismert szakmunkás bizonyítványhoz (AJKSZP) segíti a tanulókat, megfelelő gondozással, odafigyeléssel és hátránykiegyenlítő foglalkozásokkal, teljesen ingyenessé téve taníttatásukat a teljes időszakra.

  A tanulmányi hiányok pótlása mellett kiemelt feladatok még, mindkét programban:

• Tanulási képességek, a tanulás motiváltságának (megszerettetésének) növelése
• Kommunikációs (elsősorban beszédkészség) képességek fejlesztése
• Együttműködési készségének kialakítása
• Szabálykövető, toleráns (egymás elfogadására képes) személyiség kialakítása
• Rendszerező, lényegkiemelő, problémamegoldó képességek erősítése
• Kritikai gondolkodásra, helyes döntésekre képes tanulói attitűdök (személyiség jegyek) kialakítása

  A kollégium olyan életteret biztosít a tanulóknak, melyben otthon érzik magukat. Komfortos körülményei, –elhelyezés 4 ágyas szobákban- a tanárok, nevelők gondoskodása biztosítja a tanulók szellemi, és érzelmi gazdagodását. A szülőkkel, gondviselőkkel rendszeres a kapcsolattartás.

  A kollégiumi ellátás és a teljes iskolai taníttatás ingyenes, valamint a programokhoz kapcsolódóan sem merülnek fel költségek.

„A múltad
ne döntse el, hogy ki vagy;
de legyen része annak, akivé
válni akarsz.”
(részlet a Bazi nagy Görög lagzi című filmből)

  A programokba való bekerülés feltételei:

 A törvényes felügyeletet gyakorló szülő vagy gondviselő alacsony iskolai végzettséggel rendelkezzen
és
 gyermeke után jogosult legyen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,

vagy

 állami gondozott, lakásotthonos, hivatásos nevelőszülőknél elhelyezett.

 A felvehető maximális létszám 25-25 fő.